2022-4

Berging met overkapping.

Onder de overkapping en in de wanden zijn Larix douglas staanders verwerkt.